Tijdens je gebruik van de MySocialHotspot hotspot zullen wij gegevens over jou verzamelen. Om de dienst voor jou gratis te houden, zullen wij deze gegevens ook aan anderen verstrekken voor online marketing doeleinden. MySocialHotspot neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt MySocialHotspot altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van MySocialHotspot. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen, voordat je ermee akkoord gaat.

1. Wie is MySocialHotspot?
MySocialHotspot is onderdeel van Free2Wifi en is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te 33452MS Vleuten ,Middenburcht 61 (KvK nummer 52997308). MySocialHotspot biedt een gratis dienst aan, die gebruikers de mogelijkheid biedt om verbinding te maken met internet. Om een goed gebruik van de dienst mogelijk te maken en de dienst voor jou gratis aan te kunnen bieden, worden er tijdens het gebruik van de dienst bepaalde gegevens over jou verzameld.

2. Welke informatie wordt door MySocialHotspot verzameld en verwerkt?
Welke gegevens er worden verzameld, hangt onder andere af van de manier waarop je verbinding maakt met de MySocialHotspot hotspot. Je kunt verbinding maken met de MySocialHotspot verbinding met behulp van je Facebookprofiel of door het achterlaten van je e-mailadres.
Facebookprofiel Om te kunnen verbinden met internet moet je de Facebookpagina van de gelegenheid die de MySocialHotspot hotspot aanbiedt ‘leuk vinden’, of op die locatie inchecken. Hiervoor moet je inloggen met je Facebookprofiel. MySocialHotspot verzamelt in dat geval de algemene gegevens van je Facebookprofiel, je vind-ik-leuks en je statusupdates.

E-mailadres
Een tweede optie om te verbinden met de MySocialHotspot hotspot is door het achterlaten van je e-mailadres. In dat geval registreert MySocialHotspot vanzelfsprekend je e-mailadres.

Apparaatgegevens
Wanneer je van een MySocialHotspot hotspot gebruik maakt, verwerkt MySocialHotspot bepaalde informatie over het apparaat waarmee je verbinding maakt en de browser die je gebruikt. Om het gebruik van de dienst mogelijk te maken registreert MySocialHotspot bijvoorbeeld het IP- en MAC-adres van het apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken. Daarnaast registreert MySocialHotspot het type browser en het computersysteem dat je gebruikt. Op basis van je apparaatgegevens kan MySocialHotspot bepalen waar de telefoon zich bevindt indien de telefoon in de buurt is van een MySocialHotspot hotspot.

Bezochte websites
MySocialHotspot bewaart geen informatie over welke websites je bezoekt. Het kan echter wel mogelijk zijn dat MySocialHotspot, bijvoorbeeld in verband met een wettelijke verplichting, controleert of de website die je probeert te bezoeken illegale content bevat. Dat doen we door middel van een controle van de domeinnaam en/of het IP-adres van de website die je bezoekt.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt MySocialHotspot ze? 

Door gebruik van de MySocialHotspot hotspot kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Safari, Chrome, Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.MySocialHotspot maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn om de verbinding mogelijk te maken. De websites of de diensten die je met behulp van de MySocialHotspot hotspot bezoekt, gebruiken in veel gevallen ook andere cookies. MySocialHotspot heeft geen controle over de cookies die door de diensten of websites van derden op jouw apparatuur worden geplaatst. Voor meer informatie over de cookies die geplaats worden, moet je de privacy statement van de website die je bezoekt raadplegen.
Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de websites die je bezoekt gebruik kunt maken. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal MySocialHotspot informatie over jou gebruiken?

Doeleinden
MySocialHotspot zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om jouw gebruik van de dienst mogelijk te maken;
• Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van MySocialHotspot;
• Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
• Om informatie over jou te verstrekken aan de aanbieder van de MySocialHotspot hotspot
• Om informatie over jou te verstrekken aan derden, ofwel omdat je daar toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
MySocialHotspot wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal MySocialHotspot dat daarom aan jou laten weten. Ook kan MySocialHotspot je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.Mocht je geen e-mailberichten van MySocialHotspot willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@mysocialhotspot.com. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in elke e-mail die door MySocialHotspot aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden 
MySocialHotspot kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Om de dienst van MySocialHotspot voor jou gratis te houden, kunnen wij jouw persoonsgegevens aan het bedrijf dat de MySocialHotspot hotspot aanbiedt, verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Door deze Privacy Statement te accepteren, ga je ermee akkoord dat MySocialHotspot jouw gegevens aan derde partijen verstrekt voor direct marketing doeleinden.
Wanneer je gebruik maakt van de MySocialHotspot hotspot zul je gebruik maken van diensten en websites van derden. MySocialHotspot heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van MySocialHotspot heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de MySocialHotspot hotspot zijn verkregen. MySocialHotspot accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt MySocialHotspot jouw persoonlijke informatie?
MySocialHotspot zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Hoe kan je jouw gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen?
Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kan je contact met ons opnemen via info@mysocialhotspot.com. Wij zullen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je sturen, waarbij we mogelijk wel eerst zullen vragen om een legitimatiebewijs.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan MySocialHotspot gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voorzover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht MySocialHotspot hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Controleer daarom altijd of deze Privacy Statement is gewijzigd wanneer je opnieuw gebruik maakt van de MySocialHotspot hotspot.

9. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan support@mysocialhotspot.com